A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény július végi módosítása alapján magasabb adókedvezmény vehető igénybe – egymást követő öt adóévben – az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások és felújítások megvalósítása után.

A törvény szerint a társasági adó kedvezményének mértéke 30-45% a beruházás helyszínétől függően (Közép-Magyarország régiójának nem támogatható települései, illetve a támogatható települései, valamint a többi régió), amely kedvezmény kisvállalkozások esetén további 20 százalékponttal, középvállalkozások esetében 10 százalékponttal növelhető, de legfeljebb a 15 millió eurónak megfelelő forintösszeg lehet. A változtatásoknak köszönhetően az energiahatékonysági felújításnak minősülő világítás- és fűtéskorszerűsítés után is igényelhető az adókedvezmény.

Az adókedvezmény igénybevételének egyik feltétele, hogy az adózó az adókedvezmény igénybevételének első adóévében – az adóévi társasági adóbevallása benyújtásáig – rendelkezzen auditor által kiállított igazolással, amely alátámasztja, hogy beruházása, felújítása energiahatékonysági célokat szolgál. A másik feltétel a beruházás, felújítás 5 évig történő fenntartása.

A szükséges igazolás elkészítését végző, minősített auditorok megtalálhatóak a www.naknonprofit.hu weblapon.

(Forrás: nak.hu)