Több határidő is aktuális a következő napokban, hetekben, az AGRION segítségével összegyűjtöttük, mit kell észben tartaniuk a gazdálkodóknak.

1.) Kamarai tagdíj fizetés – aug. 15-ig

Augusztus 15-ig kell befizetni a kamarai tagdíjat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának.

A tagdíjkedvezményre jogosító igazoló dokumentumok a bevallást követően egy évig benyújthatóak, a tagdíjfizetésre vonatkozó halasztás vagy részletfizetés pedig bármikor igényelhető.

2.) Kárenyhítési hozzájárulás – szept. 15-ig

A 2018. évi kárenyhítési hozzájárulást 2018. szeptember 15-ig kell befizetniük a kárenyhítési kockázatközösségben tag mezőgazdasági termelőknek, ez azt jelenti, hogy az utalásoknak szept. 15-ig be kell érkezni a Magyar Államkincstár számlájára. Az érintett gazdálkodók postán vagy ügyfélkapun kaptak róla értesítést. További információ itt.

3.) Ökológiai jelentőségű másodvetések (zöldtrágya):

Minimum 2 faj keverékéből kell, hogy álljon. A jogosult fajok listája elérhető a 10/2015. (III. 13.) FM rendelet mellékletében. A tényleges vetés után 15 nappal be kell jelenteni a másodvetést az Egységes kérelem felületén. Az EFA másodvetést legkésőbb október 1-ig el kell vetni. Minimum 60 napig jelen kell lennie a földterületen.

A vetéstől a leforgatásig tilos a növényvédőszer használata ezeken a parcellákon, beleértve a csávázószert is. Nemcsak a vetést, hanem a beforgatást is be kell jelenteni a kérelem felületén, szintén 15 napon belül. A tényleges vetés az eredetileg tervezettől eltérő helyen is megvalósulhat, de nagysága nem növekedhet.

4.) AKG agrotechnika bejelentések:

Az elvégzett agrotechnikai műveleteket (zöldtrágyázás, istállótrágya kijuttatás, baktériumtrágya kijuttatás, középmély lazítás) 15 napon belül be kell jelenteni.

Figyelni kell rá, hogy az „5 év alatt legalább egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya, vagy baktériumtrágya kijuttatása.” kötelező előírást és az „5 év alatt további egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya, vagy baktériumtrágya kijuttatása.” választható előírást két külön évben kell a támogatást igénylőnek teljesítenie.

Új lehetőség, hogy olyan baktériumtrágyák, melyek engedélyokiratában az állókultúrára történő kijuttatás is szerepel, bejelenthetők az EK felületen, betakarítás előtt is.

5.) Útépítés miatti területkisajátítások

Az útépítésekből adódó területkisajátítások miatt fontos, hogy minden érintett gazdálkodó ellenőrizze le a keletkező új helyrajzi számokat, és szükség szerint ezekre vonatkozó földhasználatát jelentse be!

AKG / ÖKO esetében ez vis maior bejelentést és részleges terület-visszavonást is jelenthet!

6.) Ősszel várható új pályázati lehetőségek:

  • élelmiszer-feldolgozás
  • borászati fejlesztések
  • ÖKO
  • tejágazat szerkezetátalakítása

(Forrás: agroinform.hu)