Mielőtt fás szárú ültetvények telepítésébe vágnánk „fejszénket”, érdemes tisztázni a legfontosabb kérdéseket ez ügyben. Köztük azt is, hogy mely esetben részesülhetünk az 5 milliárd forint támogatási keretösszegből.

A fás szárú ültetvényeknek napjainkban egyre nagyobb szerepük van. Az ebbe a kategóriába sorolt fafajok ugyanis nemcsak a csökkenő faanyag-készletek esetében jelenthetnek hathatós megoldást, hanem

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ÉS A KÖRNYEZETBARÁT NYERSANYAGOK IRÁNTI NÖVEKVŐ IGÉNYT IS KISZOLGÁLJÁK.

Éppen ezért érdemes tisztában lenni a telepítésük kapcsán felmerülő legfontosabb kérdésekkel és tudnivalókkal. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatása szerint a 2017 előtti időszakban létesült fás szárú ültetvények országos szinten 1756,9 hektárnyi területet foglalnak el jelenleg. A telepítésekkel kapcsolatos követelményeket és előírásokat a 135/2017. (VI.9.) Kormányrendelet szabályozza, amelynek hatályba lépése óta a hivatal 82,61 hektár ültetvényt rögzített rendszerében – mindegyik Somogy megyében található nemes nyár ültetvény.

A rendelet szerint a fás szárú ültetvény telepítésére használható alapfajok a nyár fajok, a fehér fűz és akác, a dió fajok, a kosárfonó fűz, a mézgás éger, a magas és a magyar kőris, a vörös tölgy és a korai juhar.

A jogszabály tartalmazza továbbá, hogy energetikai célra a hengeres és sarjaztatásos – legfeljebb 5 éves vágásfordulóval kezelt – növényfajok hasznosíthatóak, míg a faipari alapanyagok termelésére ipari célú fás szárú ültetvények használhatók. Ezen ültetvények jellemzői egyebek között, hogy legalább 500 négyzetméter összefüggő területi kiterjedéssel bírnak s legfeljebb 20 évig tarthatók fenn, illetve telepítéskor nem szükséges erdő művelési ágra váltaniuk a gazdálkodóknak. Következésképp, kitermelés után újra mezőgazdasági művelés alá vonható az érintett terület, fontos kitétel:

borszőlő vagy gyümölcs termőhelyi kataszterbe nem eshet a telepítés.

Érdemes tisztában lenni azzal is, hogy míg az ipari célú fás szárú ültetvények telepítésének támogatására az Európai Vidékfejlesztési Alap és Magyarország közös finanszírozásban 5 milliárd forintot fordít, addig az energetikai célú fás szárú, illetve a rövid vágásfordulójú ültetvények esetében nem vehető igénybe a támogatás. Az ültetvényekre vonatkozó kritériumok a Vidékfejlesztési Program Erdősítés támogatása című felhívásából olvashatók (ide kattintva érhető el), a telepítési szándékhoz szükséges dokumentumokat pedig a Nébih honlapjáról lehet letölteni (erre a linkre klikkelve). A gazdáknak az illetékes Járási Hivatal Erdészeti Osztálya felé kell bejelentést tenniük ez ügyben, ahogyan jelezni kell a telepítés végrehajtását is. A Nébih mindezeken felül felhívja a figyelmet arra is, hogy védett területen, illetve – szántó művelési ág kivételiével – NATURA 2000 területen nem megengedett a telepítés.

(Forrás: Magyar Mezőgazdaság)