Január közepéig kell dönteniük a kapcsolt vállalkozásoknak, hogy szeretnének-e csoportos adóalanyiságot vagy sem. Ha lemaradnak a január 15-ei határidőről, akkor már csak 2020-tól választhatják ez a lehetőséget, ami pedig – hosszabb távon – érdemi adómegtakarítással járhat. Igaz, ehhez több, olykor bonyolult feltételnek is meg kell felelniük a cégeknek.

Gyorsan kell dönteniük a kapcsolt vállalkozásoknak, hogy szeretnének-e csoportos adóalanyiságot vagy sem – hívta fel a figyelmet a MAZARS új elemzése.

A társaságoknak 2019. január 1. és 2019. január 15. között kell benyújtaniuk a csoportos adóalanyiságra vonatkozó nyilatkozatot az adóhatóságnak, ha már 2019-ben is szeretnék élvezni a múlt héten elfogadott lehetőséggel járó előnyöket és kedvezményeket.

Ha elmulasztják a kérvény beadását, akkor csak 2020-tól választhatják ezt a lehetőséget.

„A csoportos adóalanyiság létrehozásával a kormány elsődlegesen a versenyképességet kívánta javítani, de a lehetőség akár érdemi adómegtakarítást is hozhat. Több tényezőt és feltételt is figyelembe kell venni azonban ahhoz, hogy valamennyi előny elérhető legyen. A legfontosabb, hogy nem minden kapcsolt vállalkozás felel meg a követelményeknek” – hangsúlyozta H. Nagy Dániel, adóigazgató.

Fontos újdonság, hogy a csoportos adóalanyiság érdemben egyszerűsítheti a csoporttagok közti transzferárazást.

A csoportos társasági adóalany tagjai ugyanis az egymással folytatott ügyleteikre vonatkozóan nem, vagy csak részben kötelesek alkalmazni a transzferárazási szabályokat. Ebbe ráadásul beletartozik a transzferár dokumentáció készítési kötelezettség és az adóalap kölcsönös módosítására vonatkozó rendelkezés is. Ennek azonban szintén további feltételei lehetnek.

„Fontos újdonságok vannak az adócsomagban a veszteségelhatárolásra, illetve a veszteségek felhasználására vonatkozóan is.

A csoportos társasági adóalany adóalapja ugyanis a csoporttagok által egyedileg megállapított, nem negatív adóalapok összege lesz. A közös adóalap tehát nem kerül nettósításra, a tagok által korábban felhalmozott veszteségek összegét maguk a tagok használhatják fel. Előnyként említhető ugyanakkor, hogy a már a tagság alatt keletkezett veszteségek magát a csoportot illetik meg, így az közösen felhasználható. A veszteségelhatároláshoz kapcsolódóan azonban szintén egyéb szabályok és feltételek kapcsolódnak” – mondta az adóigazgató.

Noha az új lehetőség több tekintetben is tartalmaz könnyítéseket, az már jól látszik, hogy a szabályozás meglehetősen összetett. Emiatt a pontos kedvezmények és lehetőségek nagyban függenek majd a konkrét helyzetektől és vállalkozásoktól.

(Forrás: MAZARS sajtóközlemény)