Információk az Agrárkár-enyhítési rendszer használatához

Az agrárkár-enyhítési rendszer a termelők (megalapozott) káraira nyújt részben ellentételezést. A rendszerben a termelő akkor jogosult kárenyhítő juttatásra (támogatásra), ha a növénykultúrában üzemi szinten mezőgazdasági kár következett be, tehát a hozamcsökkenés (a kipusztult növényállomány, illetve terméscsökkenés) meghaladta a 30%-ot, továbbá a hozamérték-csökkenés (a károsodás miatti termelési érték csökkenése) a károsodott kultúrák vonatkozásában meghaladta a 15%-os mértéket.

Az agrárkár-enyhítési rendszernek kötelezően tagja az a termelő, aki Egységes Kérelmet nyújt be a Magyar Államkincstárhoz és az Egységes Kérelemben feltüntetett, használt termőföldterület nagysága eléri, vagy meghaladja

– ültetvényeknél az 1 hektárt,

– szántóföldi zöldségtermelésnél az 5 hektárt,

– egyéb szántóföldi növény termesztése esetében a 10 hektárt,

– szántóföldi zöldség termelésénél + ültetvénynél az 5 hektárt, vagy

– együttesen (ültetvénynél + szántóföldi zöldségnél + egyéb szántóföldi művelésnél), a 10 hektárt.

A fenti területméretnél kisebb földterületen gazdálkodó termelő önkéntesen, az Egységes Kérelemben megtett külön nyilatkozattal – 3 év folyamatos tagságot vállalva – csatlakozhat az agrárkár-enyhítési rendszerhez.

Káresemény bejelentése:

Az adott kárenyhítési évben bekövetkezett mezőgazdasági káresemények bejelentésére 15 nap áll a mezőgazdasági termelő rendelkezésére.

Ha a mezőgazdasági káresemény tárgyév április 1-je után következik be és a kárbejelentésre nyitva álló 15 napos határidő az Egységes Kérelem szankciómentes benyújtására nyitva álló időszakban telik le, akkor – a 15 napos határidőtől eltérően – a kárbejelentés az Egységes Kérelem szankciómentes benyújtására előírt határidő utolsó napjáig tehető meg.

A bejelentés előtt azonban be kell nyújtani az Egységes Kérelmet.

Ezen határidő elmulasztása esetén, illetve a kárbejelentésre az agrárkár-megállapító szerv által hozott pozitív döntés hiányában, a kárenyhítő juttatás iránti kérelem elutasításra kerül.

A kárbejelentést a Kincstár által erre a célra rendelkezésre bocsátott elektronikus felületen lehet megtenni, amelyet a károsodással érintett terület szerint illetékes, megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatási hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala (agrárkár-megállapító szerv) bírál el.

(Forrás: agrotrend.hu / Balázsik Zsófia)