A kérelmet november 30-áig lehet benyújtani az agrárkár-megállapító szervhez.

2018. november 1-től november 30-ig van lehetőség az MKR elektronikus kérelembenyújtó felületén a 2018. évi kárenyhítő juttatás igénylésére, amelynek benyújtásában a falugazdászok segítséget nyújtanak az ügyfelek részére – írja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

A kárenyhítő juttatás számításába kizárólag az elfogadott kárbejelentéssel rendelkező növénykultúrák számítanak bele és a kérelemben csak ezekkel a kultúrákkal számol a rendszer

A gazdálkodó kárenyhítő juttatásra jogosult, amennyiben:

  • a termőföld az egységes kérelem benyújtásakor, a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésekor és a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor is a használatában volt,
  • a használatában lévő termőföldön bekövetkezett mezőgazdasági káreseményt az agrárkár-megállapító szervhez bejelentette,
  • az érintett növénykultúrában 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést okozó elemi kár, valamint a növénykultúra vonatkozásában 15%-ot meghaladó hozamérték-csökkenés következik be, és ezekről az agrárkár-megállapító szerv határozatot állított ki,
  • a kárenyhítési hozzájárulást szeptember 15-ig határidőben és maradéktalanul megfizette az agrárkár-enyhítési szerv által megadott számlaszámra,
  • a kárenyhítő juttatás iránti kérelmét a tárgyév november 30-áig az agrárkár-megállapító szervhez benyújtotta.

A kárenyhítő juttatás összege a hozamérték-csökkenés 80%-ig terjedhet. Azok a jogosult igénylők, akik az egységes kérelembeli releváns, teljes üzemi szintű referenciahozam-értéknek legalább a felére kiterjedően nem kötöttek az adott növénykultúrára jellemző kár ellen biztosítást, az elszenvedett károk alapján számított kárenyhítő juttatásnak csak az 50%-ára lesznek jogosultak.

(Forrás: agrotrend.hu / NAK)