Indul a visszatartott agrártámogatások kifizetése

Az érintett mezőgazdasági termelőknek ügyelniük kell arra, nehogy elveszítsék jogosultságukat a 2016. évi visszatartott agrártámogatásokból járó kifizetésre. A kifizetésre kizárólag 2017. október 15-ig van lehetősége az államnak.

A Földművelésügyi Minisztérium a 2016. évi pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítések kifizetésének megkezdéséről tájékoztatja azon termelőket, akik a 2016. évben közvetlen támogatás iránti kérelmet nyújtottak be, a közvetlen támogatásaik összege a 2000 eurót meghaladta és a pénzügyi fegyelem alkalmazásáról 2017. szeptember 21-ig jogerőre emelkedett határozattal rendelkeznek. Felhívják az érintett gazdálkodók figyelmét a Magyar Államkincstár ügyfél-nyilvántartásában szereplő bankszámlaszámuk és a kifizetéshez szükséges egyéb adataik helyességének ellenőrzésére! Amennyiben az adataikban bekövetkező változásról nem tették meg a 2007. évi XVII. törvényben előírt bejelentést, azt haladéktalanul tegyék meg, különben 2017. október 15. után elveszítik jogosultságukat a kifizetésre.

A pénzügyi fegyelem alkalmazása miatt a tagállamoknak 2013 óta kötelezően alkalmazniuk kell az úgynevezett pénzügyi fegyelem mechanizmusát, ami értelmében az adott kérelmezési évre a Bizottság által meghatározott százalékos csökkentést kell végrehajtani a közvetlen támogatások esetében, a támogatási összeg 2000 eurót meghaladó részére. Ezekből a visszatartott agrártámogatásokból hozza létre az Európai Unió azt a krízistartalékot, amit a mezőgazdasági termelést vagy értékesítést érintő súlyos válságok kezelésére használhatnak fel, azonban ha ez a tartalék a pénzügyi év végéig nem kerül felhasználásra, akkor azt a Bizottság visszatéríti a tagállamok részére. A tagállam feladata, hogy az elvonással érintett termelőknek a levont összegeket visszafizesse.

Mivel az uniós szabályozás alapján a kifizetésre kizárólag 2017. október 15-ig van lehetősége a tagállamnak, így azok a mezőgazdasági termelők, akik a fenti kötelezettségüknek nem tesznek eleget, nem lesznek jogosultak a visszatérítésre mert a folyósítás nekik felróható okból, a megadott határidőre nem teljesíthető. Kivételt képeznek azok az esetek, ahol a kifizetés napján már folyamatban van a mezőgazdasági termelő fizetési számlájára, adataira vonatkozó bejelentés.

Fontos ügyelni arra, hogy a Kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfél-nyilvántartásában szereplő adatok alapján végzi, ezért a nyilvántartási rendszerben szereplő adatoknak naprakésznek kell lenniük, és eleget kell tenni a nyilvántartáshoz kapcsolódó változás-bejelentési kötelezettségnek is a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül. Az ügyfél nyilvántartási kötelezettségek teljesítésére az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés szabályairól szóló 103/2016. (XII. 22.) számú MVH Közlemény rendelkezései irányadóak.

A teljes FM-tájékoztatás itt olvasható.

(Forrás: NAK)

2017-09-26T13:16:01+00:00 2017.09.26.|Kategória: Támogatások|