Késedelmes benyújtás esetén a támogatás összege munkanaponként csökken.

Az előző évekhez hasonlóan idén is lehetőségük van a juhtenyésztőknek – szankciómentesen – 2019. február 1. és március 20. között az anyajuhtartás-támogatás igénylésére, amelyet elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül a Magyar Államkincstár e-kérelem kitöltő felületén adhatnak be – olvasható a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) oldalán.

Késedelmes (2019. március 20-a utáni) benyújtás esetén az anyajuhtartás támogatásának összege munkanaponként 1 %-kal csökken.

25 naptári napon túli késedelmes benyújtás esetén a kérelem visszautasításra kerül.

A támogatás nemzeti és uniós forrásból származik:

  • átmeneti nemzeti anyajuhtartás-támogatás, valamint kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítő támogatás esetén az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet szerinti valamennyi feltételnek meg kell felelni,
  •  uniós termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatásnál a 9/2015. (III.13.) FM rendelet az irányadó.

Minimálisan támogatható állatlétszám nemzetinél 10 egyed, uniósnál 1 egyed.

A termeléshez kötött, és az átmeneti nemzeti anyajuhtartás-támogatás feltételei alapján a mezőgazdasági termelőnek gondoskodnia kell az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti szakszerű apaállat használatról.

Továbbá biztosítania kell a tenyészetében tartott állatállománynak a 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet (Juh ENAR) szerinti tartós jelölését, folyamatos nyilvántartását és az adatok bejelentését.

A birtokontartási kötelezettség mindkét támogatásnál a kérelem benyújtására jogkövetkezmények nélkül nyitva álló határidő lejártát követő naptól kezdődően 100. napig áll fenn.

A jelenlegi szabályozás szerint a támogatási kérelem benyújtásához a feltételek teljesítéséről a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség állít ki igazolást, amely megfelel mindkét támogatás igényléséhez.

(Forrás: agrotrend.hu)