Január 31-ig kell leadni a naplót, amelynek pótlása nem lehetséges a határidő lejárata után.

A Vidékfejlesztési Program (VP) több intézkedése és ezen kívül több jogszabály is kötelezettségként írja elő a gazdálkodók részére a gazdálkodási napló (GN) vezetését, melyek a következők:

 1. agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG)
 2. ökológiai gazdálkodás támogatás (ÖKO)
 3. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogramja
 4. NATURA 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
 5. kompenzációs kifizetések a Természeti Hátránnyal Érintett Területeken (THÉT)
 6. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (KAT)
 7. élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások
 8. vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése
 9. a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet
 10. az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet
 11. vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (nitrát rendelet), amennyiben a gazdálkodó ezt választja nyilvántartásnak
 12. trágyatároló építése támogatás
 13. a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
 14. kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztésfejlesztése támogatás
 15. kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével támogatás
 16. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet
 17. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet
 18. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet

A GN formanyomtatványa a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. számú mellékletében található.

Emellett a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet által előírt nyilvántartás vezetésére is alkalmas, amennyiben a gazdálkodó ezt a formanyomtatványt választja erre a célra.

A GN pályázati felhívásokban meghatározott adattartalmát (Web-GN) az alábbi támogatási programok esetén kell elektronikusan ügyfélkapun keresztül beküldeni a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) részére:

 1. agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG)
 2. ökológiai gazdálkodás támogatása (ÖKO)
 3. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogramja
 4. NATURA 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések
 5. kompenzációs kifizetések a Természeti Hátránnyal Érintett Területeken (THÉT)
 6. Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése
 7. Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások: tartós zöldugar telepítés, gyeptelepítés, méhlegelő telepítés

A GN-t január 1. és január 31. között kell beküldeni.

A határidő jogvesztő, azaz január 31. 24.00 óra után nincs lehetőség az adatszolgáltatás pótlására.

Jogkövetkezmények:

A VP, AKG és ÖKO esetében, amennyiben a kedvezményezett nem tesz eleget a GN vezetésére vonatkozó kötelezettségének, a kedvezményezett adott évi kifizetési kérelme elutasításra kerül. Ha a kedvezményezett a GN-t hiányosan vagy nem valós adattartalommal vezeti, úgy az érintett évre jutó támogatási összeg 1%-ára nem jogosult.

Amennyiben a kedvezményezett nem tesz eleget a tápanyag-gazdálkodási terv meghatározott adattartalmának benyújtására vonatkozó kötelezettségének, úgy a földhasználati kategóriára az érintett évre jutó támogatási összeg 15%-ára nem jogosult.

A VP ÖKO jogcímnél, amennyiben a kedvezményezett a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területre (KET) nem készíti el a megadott határidőig a tápanyag-gazdálkodási tervet, akkor a KET-re az adott évi támogatás 5%-ra nem jogosult.

A Natura 2000 és THÉT esetében, amennyiben a támogatást igénylő nem tesz eleget a GN vezetésére vonatkozó kötelezettségnek, akkor az adott évre vonatkozó támogatás 20%-kal csökkentve kerül kifizetésre.

Ha a támogatást igénylő a GN-t hiányosan vagy nem valós adattartalommal vezeti, akkor az érintett évre jutó támogatási összeg 5%-ára nem jogosult.

Vízvédelmi és élőhelyfejlesztési nem termelő beruházások esetében, amennyiben a támogatást igénylő nem tesz eleget a GN vezetésére vonatkozó kötelezettségnek, akkor a támogatási összeg 20%-kal csökkentve kerül kifizetésre, vagy a már kifizetett támogatás 20%-át a jogosulatlan igénybevétel szabályai szerint köteles visszafizetni.

Ha a támogatást igénylő a GN-t hiányosan vagy nem valós adattartalommal vezeti, akkor a támogatási összeg 5%-ára nem jogosult, vagy a már kifizetett támogatás 5%-át a jogosulatlan igénybevétel szabályai szerint köteles visszafizetni.

Egységesen a fenti jogcímek mindegyikére vonatkozik, amennyiben a támogatást igénylő nem tesz eleget a GN adott jogcímre meghatározott adatainak benyújtására vonatkozó kötelezettségének (web-GN), akkor az adott évre vonatkozó támogatás 15%-kal csökkentve kerül kifizetésre.

(Forrás: agrotrend.hu / Balázsik Zsófia)