2018. szeptember 15-ig kell megfizetni a Magyar Államkincstár felé az összeget.

Az Agrárminisztérium (AM) felhívja az agrárkár-enyhítési rendszerben tagsággal rendelkező termelők figyelmét, hogy 2018. szeptember 15-ig kell megfizetni a kárenyhítési hozzájárulást a Magyar Államkincstár által megjelölt bankszámlára – olvasható az AM közleményében.

Fontos tudni, hogy a fenti időpont a kárenyhítési hozzájárulás Kincstár bankszámlájára történő beérkezésének a határideje, tehát nem az összeg feladásának az időpontja.

A tárgyévi egységes kérelemben bejelentett területméretek és termesztett növénykultúrák figyelembe vételével kárenyhítési hozzájárulás fizetési kötelezettség keletkezik, erről és a kapcsolódó teendőkről a Kincstár még július közepén határozatban tájékoztatta az érintett gazdákat.

Ha a jelzett határidőig a Kincstár számlájára a kárenyhítési hozzájárulás nem érkezik meg,

akkor a termelő a 2018. kárenyhítési év tekintetében nem részesülhet kárenyhítő juttatásban még akkor sem, ha károsult és egyéb támogatási feltételek teljesülnének.

Az agrárkár-enyhítési rendszerben tag mezőgazdasági termelők az alábbi jogosultsági feltételek mellett részesülhetnek kárenyhítő juttatásban:

– a termőföld a termelő használatában van a mezőgazdasági káresemény bekövetkezésekor, valamint az adott évi egységes kérelem és a kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásakor,

– a termelő elektronikus úton bejelentette a mezőgazdasági káreseményt annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül, amelyet az agrárkár-megállapító szerv is igazolt,

  • a károsodott növénykultúra szintjén 30%-ot meghaladó hozamcsökkenés, valamint 15%-ot meghaladó hozamérték-csökkenés (termelésiérték-kiesés) keletkezett,
  • a termelő szeptember 15-ig beérkezően maradéktalanul megfizette a kárenyhítési hozzájárulását és
  • a korábban jóváhagyott kárbejelentés alapján a kárenyhítő juttatás iránti kérelmet a termelő november 30-ig elektronikus úton benyújtja.

Az eddigi kárbejelentések alapján a 2018. kárenyhítési évben elsősorban az aszály és a belvíz érintett nagyobb mezőgazdasági területet jelentős károkat okozva a gazdáknak, viszont jégesőre, téli fagyra és viharra is többen tettek kárbejelentést. A termelőknek az aszálykárokat a károsodás növényen történő első észlelését követő 15 napon belül, de legkésőbb szeptember 30-ig van lehetőségük bejelenteni.

(Forrás: agrotrend.hu / AM)