A Magyar Államkincstár tájékoztatót tett közzé a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek 2017. évi működési programjai kapcsán benyújtott éves kifizetési kérelmek esetében alkalmazott új ellenőrzési szempontokról, illetve a benyújtandó dokumentumokról.

A 2017. október 11-i hatállyal megjelent a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet, a hatályba lépést követő időszakra számos új ellenőrzési pontot ír elő a kifizető ügynökség számára.

Az FM rendeletben megjelenő változásokra, új ellenőrzési pontokra tekintettel egyrészről az ellenőrzéshez szükséges adatokat tartalmazó sablon mintáját a kifizető ügynökség elkészítette, és kéri ügyfeleitől annak szíves használatát,

másrészről

az alábbi információra hívja fel a figyelmet:

1. A működési programokat, illetve azok módosítását jóváhagyó misztériumi döntésekben szereplő forrásarányok a kérelem egészét tekintve veendők figyelembe. A fentiekből következően a kifizetési kérelmekhez kötelezően csatolandó számlaösszesítő betétlapokon a működési programhoz tartozó összes kiadást fel kell tüntetni, akkor is, ha az adott kiadást részben vagy egészben önerő terhére kívánják elszámolni.

2. Az operatív programoknak tartalmazniuk kell kettő vagy több, a 1308/2013/EU rendelet 33. cikk (5) bekezdésének megfelelő környezetvédelmi intézkedést, vagy az operatív programok kiadásainak legalább 10%-át környezetvédelmi intézkedésre kell fordítani. Továbbá, az FM rendelet értelmében a kifizetési kérelemben fel kell tüntetni, hogy az egyes megvalósított intézkedések mely termelő tag mely területét érintették.

A részletes tájékoztató, illetve a mezőgazdasági területhez kötődő környezetvédelmi intézkedésekkel érintett tagok és területek adatairól szóló nyilatkozat ITT elérhető el.

(Forrás: agrotrend.hu / NAK)