A kormány támogatja, hogy a földművesek, a földművesek tulajdonában álló gazdasági társaságok és mezőgazdasági vállalkozások kisteljesítményű erőművekből álló napelem-farmokat hozzanak létre. Ehhez nyújt segítséget az METÁR-ról szóló tájékoztató. Az agrárkamara, nonprofit cége közreműködésével, tanácsokkal segíti azokat a tagjait, akik területükön – a kormány által támogatott – napelemes beruházást kívánnak létesíteni.

2017 elején indult a megújulóenergia-forrásból előállított villamos energia működési támogatására szolgáló METÁR rendszer, amely jelenleg is hatályos, végleges formáját – az Európai Bizottság jóváhagyása után – a tavaly év végi jogszabályváltozásokkal érte el.

A METÁR a 0,5 MW feletti kapacitással rendelkező megújuló energia alapú új erőművek elektromos áramtermeléséhez nyújt működési támogatást a következő feltételekkel. A megtermelt villamos energiát kötelező feltáplálni a hálózatra (egy mérlegkörhöz csatlakozni) és piaci tranzakció formájában értékesíteni kell, az eddigi kötelező átvétel helyett. A menetrendtől eltérő termelés esetén mérlegkörönként kiegyenlítési kötelezettség terheli a megújuló alapú áramtermelőket, továbbá az árampiacon 6 órán át érvényesülő negatív ár estén nem részesül működési támogatásban a termelő.

A METÁR-ban az 1 MW feletti teljesítményű, megújuló technológia alapú erőművek esetében a támogatások egykörös pályázat keretében kerülnek kiosztásra. A támogatott árra tesznek ajánlatot a pályázaton induló, új erőműveket létesíteni tervező beruházók és ez a – pályázati eljárás alá nem tartozó zöld prémium típusú támogatás támogatott bázisárának indexált mértékénél nem magasabb – ajánlati ár kerül technológia-semlegesen elbírálásra. A pályázatos zöld prémium típusú támogatási jogosultság a pályázati kiírásban rögzített időtartamra (de legfeljebb 20 évre) nyerhető el. A pályázati eljárásban kiosztható új támogatási jogosultságok pénzügyi korlátja évi 1 milliárd Ft 2017-2026 között. A pályázatok kiírásáról a nemzeti fejlesztési miniszter dönt, a pályázatok kiírója és lebonyolítója a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH).

A 0,5-1 MW közötti villamos teljesítményű, új építésű erőműegység (kivéve a szélenergiát) esetén a pályázati részvétel nem szükséges a zöld prémium jogosultság megszerzéséhez. A zöld prémium típusú támogatásra való jogosultságot a MEKH-től lehet igényelni kérelem beadásával. A zöld prémium támogatott bázisára 31,77 Ft/kWh a naperőművek esetében (35,5 Ft/kWh, 31,77 Ft/kWh és 12,96 Ft/kWh a csúcsidőszaknál, a völgyidőszaknál és a mélyvölgy időszaknál a biogáz és a biomassza erőmű esetében), amely évente az infláció egy százalékponttal csökkentett mértékével indexálódik. A támogatás mértéke, azaz a prémium a támogatott ár és a – hazai szervezett villamosenergia-piac másnapi órás árainak havi számtani átlaga alapján kalkulált – referencia piaci ár közötti különbség lesz. A támogatási jogosultság a kapcsolt termelésre alkalmas biogáz és biomassza erőműnél 25 év, a naperőműveknél 17 év 11 hónap. A pályázat nélkül kiosztható új támogatási jogosultságok pénzügyi korlátja évi 0,5 milliárd Ft 2017-2026 között.

A kötelező átvételi jogosultság (METÁR KÁT) egyedül a KÁT mérlegkörhöz csatlakozó, MEKH számára kérelmet benyújtó 0,5 MW kapacitás alatti erőművek (kivéve szélerőmű) esetében maradt meg. A megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos-energia kötelező átvételi bázisára 31,77 Ft/kWh a naperőművek esetében (35,5 Ft/kWh, 31,77 Ft/kWh és 12,96 Ft/kWh a csúcsidőszaknál, a völgyidőszaknál és mélyvölgy-időszaknál a biogáz és a biomassza erőmű esetében), amely évente az infláció egy százalékponttal csökkentett mértékével indexálódik. A kötelező átvételi támogatás jogosultsága biogáz és biomassza erőműnél 25 év, és az idéntől kérelmezett naperőműveknél 17 év 4 hónap. A kötelező átvételi új támogatási jogosultságok pénzügyi korlátja évi 1 Mrd Ft 2017-2026 között.

A METÁR részeként a barna prémium lehetőségét is megteremtették, amely a már működő, lejárt kötelező átvételi támogatási időtartamú, biomasszát vagy biogázt felhasználó erőművek működőképességének fenntartását szolgálja. A fosszilis energiahordozó felhasználására is képes termelők esetén a biomassza- vagy biogáz-alapú termelés és fosszilis alapú termelés költségeinek különbsége alapján határozzák meg az alternatív barna prémium mértékét a biomassza-felhasználás támogatására.

A barna prémiumot szintén kérelmezni szükséges a MEKH-nél, és a biomassza- vagy biogáz-alapú termelés költségei (a hosszú távú folyamatos működést lehetővé tevő karbantartások és javítások is beleértendőek) alapján határozzák meg a támogatott árat. A barna prémium mértéke nem lehet magasabb, mint a pályázati eljárás alá nem tartozó zöld prémium típusú támogatás támogatott bázisára indexált értékének 50 %-a. A barna prémium mértékét a MEKH minden év november 1-jéig felülvizsgálja minden barna prémiumban részesülő erőműre. A barna prémiumra való jogosultságot 5 évre állapítja meg a MEKH, amely további 5 évvel meghosszabbítható. A barna prémium címén kiosztható éves új támogatási jogosultság korlátja összesen 20 milliárd Ft a 2017-2026 közötti időszakban, ami évente csökken az előző években kiosztott jogosultságokhoz tartozó éves új támogatásokkal.

A barna prémiumra való jogosultságot elnyerő termelők kötelesek a jogosultság ideje alatt minden év július 31-ig beérkezően megküldeni a MEKH részére a tárgyévet követő 5 naptári évre szóló üzleti tervük aktualizált változatát, amiben a tárgyévet megelőző 5 év tényadatait és a tárgyév várható adatait is feltüntetik.

Az 5 MW-nál nagyobb névleges teljesítőképességű, biomassza vagy vegyes tüzelésű erőműegységek esetében a barna prémiumra való jogosultság feltétele, hogy a biomasszát a termelő honlapján közzétett nyílt pályázat keretében kell beszerezni.

A fenti működési támogatásokon túl a kormány támogatja, hogy a földművesek, a földművesek tulajdonában álló gazdasági társaságok és mezőgazdasági vállalkozások kisteljesítményű (legfeljebb 0,5 MW) erőművekből álló napelem-farmokat hozzanak létre legalább 600 db, legalább 300 MW összteljesítményt elérő naperőmű kiépítésével – a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara koordinálása mellett – nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásként. A kormány támogatást kíván nyújtani a napelem-farmok kiépítéséhez, valamint hálózati csatlakozásának (alállomások, csatlakozó vezetékek kiépítése) finanszírozásához, azok működtetéséhez, továbbá támogathatónak tartja a földművesek, a földművesek tulajdonában álló gazdasági társaságok, mezőgazdasági vállalkozások részére napelem-farmok termőföldön való létesítésének beruházásához igénybe vehető kedvezményes hitelprogram bevezetését.

Olyan – egyszerre a spekuláció elleni garanciaelemekkel rendelkező és jogi szempontból akadálymentesített – földvédelmi szabályozási környezet készül, amelynél a földművesek számára a termőföld napelemes beruházások céljából történő hasznosítása nem okoz majd adminisztratív terhet, és földvédelmi eljárás lefolytatása nélkül lesznek jogosultak a beruházás megvalósítására, illetve a földművesek tulajdonában álló gazdasági társaságok napelemes beruházások végrehajtása céljából eljárási könnyítésben részesülnek. (Egy 0,5 MW teljesítményű erőmű területigénye 1-1,2 hektár.)

A kisebb kapacitású megújuló energia alapú rendszerek telepítését akár önállóan, akár energiahatékonyság fejlesztését célzó beruházásokkal kombináltan támogatja az idén januárban megjelent VP5-4.1.6-4.2.3-17 Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása c. pályázat. A 35 milliárd Ft-os keretösszegből 30 milliárd Ft-ot szánnak kertészetek, állattartó gazdaságok energetikai fejlesztésére és 5 milliárd Ft jut az élelmiszeripari és borászati üzemek energetikai korszerűsítésére.

A megvalósítandó, megújuló energiaforrást hasznosító berendezés (napelem, napkollektor, biogáz, biomassza, geotermikus- és szélenergia alapú, valamint hőszivattyús rendszerek) termelési kapacitása energetikus által végzett számítás alapján igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve hőenergia-fogyasztásának kielégítéséhez elegendő.

Az energiahatékonysági beruházások esetén (hőszigetelés, nyílászárócsere, hővisszanyerő szellőzés, épületgépészeti- és világításkorszerűsítés, termelési technológia energetikai modernizálása) 10 %-os fajlagos energia-megtakarítást igazolni kell az energetikai tanúsítványok és számítások energetikus általi elkészítésével.

A támogatási kérelmek benyújtására 2018. február 19-től van lehetőség és az első értékelési határnap 2018. év március 19-e.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, nonprofit cége közreműködésével, tanácsokkal segíti azokat a tagjait, akik területükön – a kormány által támogatott – napelemes beruházást kívánnak létesíteni.

Amennyiben a kamara bármely tagjának ezzel kapcsolatban kérdése merült fel, segítséget szeretne kapni a METÁR szerinti támogatási kérelem (zöld prémium, barna prémium), a KÁT-kérelem MEKH felé történő benyújtásában, az ehhez szükséges üzleti tervek elkészítésében, érdekli a termőföldjén történő naperőmű-beruházás és finanszírozási lehetőségei, illetve a VP 5-4.1.6-4.2.3-17 felhívásra írt pályázata kapcsán az energetikai számításokhoz energetikusra van szüksége, kérik, küldjön egy üzenetet az energiapartnersegiprogram@nak.hu címre, elérhetősége és érdeklődése témájának megjelölésével.

Ha a VP5-4.1.6-4.2.3-17 pályázati felhívás kapcsán pályázatírói segítséget kíván igénybe venni, kérik, látogasson el a NAK Nonprofit Kft. weblapjára.

A megújuló energiaforrással gazdálkodó, nem engedélyköteles kiserőművek létesítésének megkönnyítése érdekében módosította a villamos energiáról szóló törvényt kedden az Országgyűlés.

A Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter által jegyzett változtatást 132 igen szavazattal, 15 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők kivételes eljárásban.

A módosítás bevezeti a termelői elosztó hálózat fogalmát, amely lehetővé teszi elosztói tulajdonú, közcélú státuszú és nem engedélyköteles kiserőművek csatlakoztatását. Az elosztók – az igénylő kérésére – kötelesek középfeszültségű csatlakozási pontot biztosítani annak a teleknek a határán, ahol a kiserőmű áll. A részletszabályokat kormányrendeletben állapítják meg.

A jogszabály mentességeket is biztosít, így díjmentes például az elosztó hálózathoz és közcélú hálózathoz tartozó szabadvezeték és földkábel legfeljebb 3 kilométer hosszúságban, továbbá a csatlakozási pont biztosításához szükséges átalakító- és kapcsolóberendezés létesítése vagy fejlesztése.

Az előterjesztő indoklása szerint a hazai energiatermelés növelése során kiemelt szerepet kell biztosítani a megújuló energiaforrásoknak, amely elősegíti a hosszú távú energiabiztonságot. A módosítás új munkahelyeket teremt és hosszú távú, megtérülő befektetési lehetőséget biztosít – mutatott rá. Lázár János korábban azt nyilatkozta: a következő években szeretnék növelni a 0,5 megawattos kiserőművek számát, csökkentve ezzel az importfüggőséget. Jogi akadálymentességet és banki hitelt is kínálnak azoknak a földműveseknek, akik naperőművet létesítenek – erősítette meg.

(Forrás: agrotrend.hu / NAK, MTI)