A nitrátérzékeny területen gazdálkodóknak, a VP-AKG és VP-ÖKO támogatást igénybe vevő termelőknek kötelező az általuk művelt területen 5 évente talajvizsgálatot végeztetni, valamint az eredményekre alapozva évente tápanyag-gazdálkodási tervet is készíteni.

A tápanyag-gazdálkodási tervet minden év szeptember 30-ig kell elkészíteni a következő évre vonatkozóan. Amennyiben az adott növénykultúra betakarítására szeptember 30-át követően kerül sor, a következő növényre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási tervet a betakarítást követően 30 napon belül kell elkészíteni.

A tápanyag-gazdálkodási tervet a talajvizsgálati eredmények, valamint – amennyiben releváns – a levélanalízis eredménye alapján kell elkészíteni.

A terv elkészítése során meg kell határozni a kijuttatható elemre vonatkozó hatóanyag hektáronkénti maximális mennyiségét. A tervnek tartalmaznia kell a növénytáplálás céljára kijuttatandó anyagok típusát (műtrágya, szerves tárgya, egyéb termésnövelő anyag) és

  • a) műtrágya esetén az N, P, K elemre
  • b) szerves trágya esetén az N elemre vonatkozó kijuttatható hatóanyag – hasznosulási értékekre és a maximálisan alkalmazható hatóanyag mennyiségre vonatkoztatott határértékek figyelembevételével megállapított – hektáronkénti maximális mennyiségét.

Itt kell megjegyezni, hogy a VP AKG szántó tematikus előíráscsoportokban az “5 év alatt legalább egy alkalommal istállótrágya kijuttatása”, továbbá az “5 év alatt további egy alkalommal istállótrágya kijuttatása” előírások teljesítése akkor kerül elfogadásra,

ha a támogatást igénylő az adott évi tápanyag-gazdálkodási terv alapján adott növényre meghatározott N hatóanyag legalább 75%-át a szerves trágya hasznosuló N tartalmából biztosítja.

Amennyiben a számítások szerint az így kijuttatandó hatóanyag mennyiséghez szükséges szerves trágya mennyiség igénye meghaladná a maximálisan kiadható 170 kg/ha/év szerves eredetű nitrogén hatóanyag mennyiséget,

úgy legfeljebb a maximálisan kijuttatható határérték mértékéig lehet a szerves trágyát alkalmazni.

Abban az esetben, ha az adott évben ugyanazon táblán egymást követően több növénykultúra kerül termesztésre, minden növénykultúra esetében külön tápanyag-gazdálkodási tervet kell készíteni. A keverékek egy növénykultúraként veendők figyelembe.

(Forrás: agrotrend.hu / Balázsik Zsófia)