Október 1. és október 31. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani.

A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításához az állattartó vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás igénybevételére jogosult a 74/2016. (XI.29.) FM rendelet alapján.

Támogatás mértéke: Saját állományból származó és a támogatási időszakban tenyésztésbe állított apaállat esetén az a) – c) pontokban foglaltak szerint kerül megállapításra, míg a támogatási időszakban megvásárolt és tenyésztésbe állított apaállat esetén az apaállat ellenértékének 75%-a, de legfeljebb

  • a) apaállattá minősített növendék kosonként, illetve növendék bakonként 45 000 forint,
  • b) az „A” törzskönyvben nyilvántartott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 120 000 forint,
  • c) a „K” köztenyésztésre használható besorolást kapott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 90 000 forint,

azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg az állattartó és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretet.

A tárgyév április 1. és szeptember 30. közötti időszakban tenyésztésbe állított apaállatok alapján

a tárgyév október 1. és október 31. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani.

A támogatási kérelmet postai úton az alábbi címre kell küldeni:

Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya 1476 Budapest, Pf. 407.

A szükséges dokumentumokat a Magyar Államkincstár 101/2017.(IX.27.) számú Közleménye tartalmazza.

(Forrás: agrotrend.hu / Balázsik Zsófia)