Változott a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló rendelet.

48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet változásának oka a vetőmagtörvény (a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény) 2018. január 1-től történt változása.

A vetőmagtörvényt a szaporítóanyag minősítési eljárást végző szervek és eljárási szabályok tekintetében – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényre figyelemmel – pontosította a jogszabályalkotó, melynek miniszteri rendeleti szintű összhangja ezzel a módosítással valósult meg.

Ebben a módosításban szerepelnek a vetőmag-előállító részére a vetőmagszaporító-tábla nyilvántartásba vételére, valamint a fémzárolásra történő bejelentésre vonatkozó szabályok.

A módosítás tartalmazza továbbá az időközben szakterületre vonatkozó végrehajtási rendeleti szintű szabályokat, valamint egyéb szükséges szakmai módosításokat, így a burgonya-vetőgumó kiszerelt csomagolási egységek maximális tömegének meghatározását.

(Forrás: agrotrend.hu / NAK)